Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

måndag 24 oktober 2011

Symmerti som centralt innehåll!


Kan vi begreppen, är vi säkra, känner vi oss trygga att undervisa om begreppen?
Matematiskt språk, olika representationer och uttrycksformer 
behöver en grundläggande begreppsförståelse!
Har vi lärare den, eller har vi överlåtit det lärande till läroböckerna
 så pass mycket att vi har tappat bort tron på vårt eget kunnande?
Då tycker jag det är dags att ta tillbaka makten över lärandet!
Några begrepp att utforska tillsammans med eleverna i omgivningen:
Vad kan de redan?
Kan de visa och förklara det?
Hur kan vi lära oss mer?

Symmetri - Asymmerti
Spegling
Rotation
Translation
Reflektion
Symmetrilinjer
Grekiska symmetros,
 betyder harmonisk och proportionerlig


Testa mönstermakaren här
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar