Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

torsdag 22 december 2011

Igår - Tomasdagen = Tomasmäss = 21 december

Jag har lyckan att ha en egen Thomas!
Tomasmäss och Tomedagen har i Norden blivit en dag som förknippats med många traditioner och bestämmelser. För den som ville säga upp en torpare eller arrendator var Tomasmäss den lagenliga tidpunkten. Tomasdagen var också tidpunkten för att säga upp gårdens råttor och möss. Det gjorde husfar iklädd finkostym och tillönskande sina husdjur bättre anställningsförhållanden på annat håll. I granngården till exempel!
Med Tomasdagen hade julfriden inträtt. Alla julförberedelser borde nu vara klara, och spinnrocken ställdes upp på vinden ända till Knut skulle ropa julen ut. Att det var just spinnrocken som ställdes undan berodde på att man ansåg att under Tomasnatten så var all ”kringgärning”, dvs. varje form av snurrande, förbjuden.
Gammal bakgund till Tomasdagen (hämtat från NE)
Kan det finnas tillämpning av detta i vår moderna tid?
Har någon förslag hur den kan användas i dagens samhälle?
Snurrande i mikrovågsugnen, bilkörning, motionscykling, tvättmaskin....
Thomas - dagen är en "bradag"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar