Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

torsdag 15 december 2011

Lucka 15 = "Sannolika paket"

Ny sträva, NCM  2D/4D  Här!
Utvecklar begrepps- och resonemangsförmågan med sannolikhet som innehåll.
Syfte
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att beskriva, analysera och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
[Läs vidare ...]
visa information
Centralt innehåll
Sannolikhet och statistik
[Läs vidare ...] 
Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar