Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

torsdag 22 december 2011

Världens bästa skola .... för vissa!

Skolgång  -  Livskvalité
Skolprestationer ha betydelse hur jag som elev trivs och lyckas i livet
Prestation - självkänsla
Skolan avgörande
Funderingar efter Ur program (världens bästa skitskola)
Utbildningsnivå - betydelse för hur frisk jag kommer att vara under mitt liv...
Samhället förlorar ungdomarna.
Sviker skolan de som inte passar in?
Avancerad barnmisshandel! (röst ur programmet)
Världens bästa skola för vissa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar