Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

torsdag 6 december 2012

Matematisk julkalender av vetenskaparna


Håll till godo!

Använd den gärna inom kollegiet,
starta varje morgon med en "lucka",
jämför lösningen på eftermiddagen eller morgonen efter.

www.vetenskaparna.se/2012

söndag 2 december 2012

Julkalender med matematik - Lucka 1 2012

NCM, Nationellt centrum för matemaikutbildning ger oss även i år en julkalender.
Här kommer det första adventsprobelmet.

Nio tomtenissar klär på sig. Tre har gröna jackor, tre har blåa och tre har röda.
Det finns också tre luvor i varje färg.
Para ihop varje Nisse med en luva så att alla par skiljer sig åt.

Var lite kreativa och använd olika sätt att komma fram till en lösning och visa och förklara för dina kompisar. Arbeta gärna i grupp.

Här hittar du fortsättningen på julkalendern och lösningar kommer efterhand.
Lycka till!

http://ncm.gu.se/node/6402

onsdag 28 november 2012

Winnie the Pooh is thinking


Du Puh, vad är det första du tänker när du vaknar på morgonen?" frågade Nasse
"Jag undrar vad jag får till frukost", sa Puh.
"Vad tänker du Nasse?"
"Jag undrar vad det skall hända för något roligt idag", svarade Nasse
"Mmm", sa Puh tankfullt, "Det är samma sak".
                                                                                                 Nalle Puh - tanke

Laborationsaktiviteter med sannolikhet


Sannolikhet handlar om sätt att beräkna och uttrycka kunskap eller uppfattning om huruvida en händelse kommer att inträffa eller har inträffat. 

Om vi t ex singlar en slant och antar att slanten är symmetrisk så kan vi säga att det är lika stor chans att den visar krona som att den visar klave. Vi säger då att sannolikheten för krona (respektive klave) är 0,5. I det här fallet har vi använt ett teoretiskt antagande för att komma fram till sannolikheten. 

I andra fall kan man använda empiriska experiment, dvs observationer av verkligheten, för att kunna dra slutsatser om sannolikheten för en viss händelse. Om vi t ex kastar två mynt en miljon gånger och finner att det blir ungefär 250 000 fall där båda mynten visar krona kan vi utifrån detta experiment anta att sannolikheten för krona+krona antagligen är 0,25. 

Men om vi återigen använder antagandet att båda mynten är symmetriska kan vi antingen utifrån grundläggande resonemang om de olika möjliga utfallen i varje kast eller med hjälp av satser inom sannolikhetsläran på teoretisk väg också komma fram till att sannolikheten är 0,25.


  • Singla slant
  • Två straffkast i basketboll
  • Minibussen
  • Nyfödda och deras mödrar

Laborationerna finns här!

tisdag 20 november 2012

Dela kvadrater

På hur många olika sätt 
kan man dela en kvadrat i fyra lika delar?

Här får du tips om en aktivitet som kan bli förvånande intressant.

Klassrumsbedömning i matematik i ett forskningsperspektiv


Forskningsfrågorna i Lisa Björklund Boistrups avhandling, Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study.
1. Hur äger bedömningshandlingar relaterade till feedback rum i kommunikationen mellan lärare och elev i matematikklassrum? Vilka möjligheter kan kopplas till elevers aktiva agens?
2. Vilka fokus har bedömningshandlingarna i matematikklassrummet och vilka möjligheter kan kopplas till elevers lärande?
3. Vilka roller spelar olika semiotiska resurser (till exempel gester, bilder, prat) i bedömningshandlingarna och vilka möjligheter kan kopplas till elevers aktiva agens och lärande?
4. Vilka bedömningsdiskurser (kulturer) i matematikklassrum kan uttolkas utifrån de tre ovanstående frågorna. Dessutom, vilka institutionella spår kan identifieras i relation till de uttolkade diskurserna och vilka möjligheter för elevers aktiva agens och lärande kan identifieras?

Läs intervju!

Winnie the Pooh is thinking

Det bästa är att veta
vad man letar efter
innan man börjar leta.
                             Puh tanke 1

"Kanin är begåvad, sa Puh tankfullt."
"Ja, sa Nasse. Kanin är begåvad."
"Och han har Hjärna", 
"Ja, sa Nasse, Kanin har Hjärna". 
Det blev tyst en lång stund. 
"Jag antar, sa Puh, att det är därför han aldrig begriper någonting".
                                                 Puh-tanke 2

måndag 19 november 2012

"För nu, kära kollegor i årskurs 6 och uppåt, är det dags att skjuta skarpt."

Provfri matematik - bedömning i praktiken
Läs Tommy Lucassi på Pedagogstockholmbloggen!

Jag fastnade för väggmatrisen med elevexempel, vilket superbra sätt att synliggöra och få eleverna delaktiga och få förståelse för bedömning av deras lärande och hur de kan utveckla det.

Läs här och begrunda, läs om och om igen!

Bråksamling i skolans närmiljö


Visar kunskap med flera uttrycksformer genom ett aktivt lärande tillsammans
Nu gäller det att gå vidare med kunskapen som eleverna har visat...
Problemlösning
Begrepp
Metod
Argumentation
Kommunikation

Sveriges mest sålda bil och matematik...

Användbar till mycket matematik...innan
man smakar.


- sortering
- mönster
- bråk
- procent
- vikt
- pris
- diagram
- sannolikhet
-
- osv

och vilka förmågor kommer eleverna att använda och utveckla....

Knatte - matematik


Konstruktions-iver
Kreativitets-lust
Lekfull-het
Glädje

Jag blir så glad....

Undervisningsrummet behöver analyseras!


Mattteproblem med fåglar som flyger...


djur,fåglar,fjäderfän,fotografier,grenar

I tre träd satt det sammanlagt 60 fåglar.
Sedan flög några fåglar bort.
Sex fåglar flög bort från det första trädet, åtta från det andra trädet och
från det tredje trädet flög fyra fåglar bort.
Då satt det lika många fåglar i varje träd.

Hur många fåglar satt det från början i det andra trädet?

Ett problem som inbjuder att använda fler uttrycksformer, eller hur?
Låt eleverna vara kreativa!

Problemet är hämtat från NCM´s månadsproblem

tisdag 6 november 2012

Godmorgon världen

Idag.......och alla dagar......

Varje nästa minut är en möjlighet som kan förändra allt!

Jag önskar dig en god dag!

söndag 4 november 2012

Grundläggande tabellkunskaper

Att förstå och använda tal - en handbok
av Alistair McIntosh  

Läs och begrunda här!

Träna tio-kamraterna


Tips!
Hitta tiokamrater
Leta rätt på två tal som tillsammans är 10 och markera dem med spelmarker. Leta sedan rätt på nästa par
av tal som är 10 tillsammans. Fortsätt till dess att det bara finns ett omarkerat tal kvar.
Det är kontrollsiffran. För den avbildade spelplanen är kontrollsiffran 4.
Om du får den siffran kvar har du förmodligen täckt spelplanen på rätt sätt.

2 4 7 5 8
9 5 2 3 1
4 4 5 3 6
7 2 1 8 8
9 7 6 3 5


Tillverka fler spelplaner med tolv par av tal som
tillsammans är 10 och en kontrollsiffra.


Se även Tiokamrater på hög, ncm.gu.se/node/727

Winnie the Pooh is thinking - begåvning


"Kanin är begåvad, sa Puh tankfullt."
"Ja, sa Nasse. Kanin är begåvad."
"Och han har Hjärna", 
"Ja, sa Nasse, Kanin har Hjärna". 
Det blev tyst en lång stund. 
"Jag antar, sa Puh, att det är därför han aldrig begriper någonting".

Nalle Puh tanke

Se undervisningen med elevens ögon

Enligt en intervju i Lärarnas tidning med John Hattie beskriver han "livslångt lärande", det handlar om att
lära sig att lära sig själv.

Han förklarar även på vilket sätt han anser att lektionerna blir lyckade.
- lärare måste samarbeta när de planerar lektionerna och använda sig av goda erfarenheter från andra lektioner
- lyssna på respons från andra lärare för det som fungerat bra
- utveckla fler utmanande lektioner

Största effekten på elevernas lärande sker när läraren lär av sin egen undervisning och
när eleverna utvecklas till sina egna lärare.

Om lärarenas förhållningssätt till eleverna:
- vi måste kunna se undervisningen med elevernas ögon
- veta var de står kunskapsmässigt
- veta vad som utmanar
- kunna förändra undervisningen utifrån den kunskapen

Lyckade metoder:
- feedback i alla riktningar, lärare-lärare, lärare-elev, elev-lärare
- observationer, bedömningar och diskussioner i klassen visar vad eleverna kan och inte kan

"De bästa förutsättningarna för lärande finns inne i de klassrum där man får göra misstag. Det är där undervisningen frodas."

En längre intervju med John Hattie finns att läsa här!

tisdag 30 oktober 2012

Lgr 11, AnneMarie gav oss ännu en bild

Tack AnneMarie för en intressant eftermiddag i Luleå.
Haparanda är inte så dåligt namn när du lägger fram det.....
Måste sortera avtrycken som jag fick genom din föreläsning....mycket noga!

Du har en förmåga att få lyssnare och bussresan hem var samtalsrik och kreativ!

Tack!

måndag 29 oktober 2012

Kalixlöjrom på väg till Japan - I like!


Kalixlöjrom till de japanska finköken
Kalix löjrom är den enda livsmedelsprodukt i Sverige som fått skyddad ursprungsbeteckning enligt EU:s regler. Nu är guldet från Bottenviken på väg till Tokyos lyxkrogar.
Lanseringen i Japan ska ske på restauranger som fått stjärnor i den prestigefyllda franska Guide Michelin.
– Det är jätteroligt, säger Kjell Strömbäck, Kalix-Nyborg, en av blott 35 fiskare som har tillstånd att tråla efter siklöja.
Årets fiske har nyss avslutats efter fem veckor. Fångsten blev bättre än normalt, vilket innebär att drygt 1 000 ton siklöja fångats.
Under fiskesäsongen sjuder det av aktivitet i kustbyarna. Varje fiskare sysselsätter i snitt 25 personer som klämmer rommen ur honorna, ofta under kvällar och nätter.
Resultatet: cirka 50 ton löjrom.
Priset i butik ligger på cirka 200 kronor per hekto och uppåt.
Men efterfrågan ökar, inte minst i utlandet. En orsak är det svenska kocklandslaget som gärna använder löjrom, bland annat när Sverige bärgade sitt tredje OS-guld i Tyskland för två veckor sedan.
Ursprungsmärkningen från EU blev klar för två år sedan.
– För mig som enskild fiskare har det inte betytt så mycket. Men den har gjort att det börjat hända saker när det gäller lanseringen utomlands, säger Kjell Strömbäck.
Per Vallgårda/TT

tisdag 16 oktober 2012

Bra problemlösning!

Känguruproblemen gillar eleverna,
att lösa den i pargrupper och diskutera fram och
kunna beskriva hur de tänkte sin lösning
skapar riktigt bra mattesamtal och aktivitet i klassrummet.
Jag gillar!

Jag varierar genom att ibland, eller snarare oftast att inte ha med alternativen, det ger en annan dimension på problemet.

Här hittar du även 2012 års problem med lösningar och förslag på hur du kan arbeta vidare med vissa problem. 

Lycka till!

söndag 14 oktober 2012

Skolväskan, en resurs som det är svårt att vara utan!

Möjligheternas, möjlighet!
Både för mig som pedagog och för mina elever!
Här kan du botanisera vidare...!
                                                                            Skolväskans logotyp

Flippad-learning...ett exempel i närheten!

Vad händer när det blir lite annorlunda än vad man förväntar sig...?
Det tänker jag ta reda på lite närmare .....hur matte- och no- undervisningen kan bli "flippad".


Vill du ha en inblick hur det kan gå till?
Jag tror inte att du kommer att ångra dig.
Titta in här!

Learning study och Lesson study

Tips om ny Kunskapsbank från Göteborgs universitet.
Arbetssätt som fördjupar ett kollegialt lärande. Vi behöver varandra...

Intressant läsning hittar du här!

torsdag 11 oktober 2012

onsdag 10 oktober 2012

Ibland behöver man andas...

Höstrusket har gett mig näring...otroligt men sant!
Jag är en årstidsmänniska och just nu längtar jag efter frost och lite bit i nästippen!

Du darrade bara invärtes, sa Puh,
 och det är det modigaste sättet att inte darra, 
som finns för ett Mycket Litet Djur.
                                                                                                                               Puh tanke
                                                         

 


Begreppsförståelse för decimaltal

"Färglägga decimaltal"  -  Sträva 2A


Avsikt och matematikinnehåll
Detta spel ger eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för decimalers platsvärden. I aktiviten ska
eleverna använda tal i bråkform för att beskriva tal i decimalform.


Här hittar du aktiviteten!
Lycka till!

onsdag 29 augusti 2012

Gymnasieaktiviteter från NCM

Här har NCM uppdaterat Strävorna och det finns nu en lista
över fördjupning och aktiviteter som kan passa för gymnasie-matten!

Här finns länken, Lycka till!

Toppendag men Hans Persson, tack!

Vilken inspiratör och kunnig föreläsare vi fick möjlighet att ta del av i Kalix innan skolstarten.

Ledarskap i cirkel...
Sorterings-nyckel av olika pastasorter...
Undersökning av varm-kall boll som leder till en graf...
Tidtagning på Galileos kulbana...

Detta är några av de aktiviteter vi fick prova på och alla förmågor var involverade.
Problemlösning, begreppsförståelse, metoder och strategier samt kommunikation och argumentation.

Som avslutning gjorde vi ett "tuggummitest" och med det avslutades en dag med ett innehåll som vi har med oss till vår undervisning för lång tid...hoppas jag.

Stort tack till dig Hans!

Vill du läsa mer och inspireras av exempel och filmade aktiviteter?
Här kan du botanisera för Matematik, Naturvetenskap och Teknink

tisdag 7 augusti 2012

Den algebraiska cykeln

Ett intressant exempel hur man kan introducera algebra med eleverna.
Testa själv och ge eleverna en upplevelse av algebra.
Läs mer här!
NCM artikel av Stefan Löfwall.

söndag 5 augusti 2012

Härligt, åter till vardagen!

Denna sommar har jag verkligen "bara" varit ledig med många roliga och händelserika episoder.
Här i bloggen har jag även varit ganska tystlåten.

Nu kommer jag tillbaka och jag undrar om jag skulle uppskatta sommarledigheten om jag inte visste att jag har förmånen att gå tillbaka till ett arbetet...
Dessutom ett utmanande, utvecklande som jag gillar...att träffa kollegor och elever igen...jag gillar!

Nu har jag bara att försöka få bort det mesta av blåbär och jordgubbar från händer och tänder samt och jord och grönska från fötter, det kallar jag sommar!

fredag 13 juli 2012

Förberedelse inför höstens matematikundervisning!


Kommentarmaterial till kunskapskraven har kommit i matematik.
Nu behöver vi varandra för att få en samsyn för på vilket sätt vi bedömer elevernas kunskaper...

Här hittar du dem!

Matteproblem á la Paul Vaderlind

Sommar-sysselsättning i hängmattan, under parasollen, tillsammans med vänner, barn eller barnbarn!
Här finns det något att bita i!

Lycka till!
Ha de´gott...

måndag 2 juli 2012

Concept cartoons i NO-undervisningen

Skolverket ger oss ett material för att skapa ännu mer diskussioner och samtal i de naturvetenskapliga ämnena. Var beredd och förberedd på elevernas aktivitet...Du behöver en inloggningskod som skolverket har skickat till din rektor!Läs mer här!

Concept cartoons

Concept cartoons är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet bygger på teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Meningen är att de ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera naturvetenskapligt tänkande.
Skolverket har i ett avtal med utgivaren i England, Millgate House Education Ltd, fått rättigheten att översätta Concept cartooons till svenska och erbjuda lärare som undervisar i de naturvetenskapliga ämnena att fritt använda materialet.

söndag 1 juli 2012

Matematik - Kommentarmaterial till kunskapskraven

Publikationens framsida
Skolverket har nu tagit fram mer bedömningsstöd
och har du tid över när vädret är dåligt i sommar
kan du förbereda dig inför hösten. Det kommer att behövas!

Här hittar du kommentarmaterialet som pdf

Sommarkollo!

Tänk om

alla kunde få

njuta så fritt
och så utan bekymmer bara leva i nuet!

Jag har lovat mig själv att försöka, se på dessa livliga hundar och lära och men,
samtidigt inser jag att var och en har sina personligheter och de syns så tydligt när de är så nära.
Jag har ju också en egen personlighet liksom alla i min närhet...
Konsten är nog att få och ta emot samtidigt som man ger och delar med sig....
Tack till er alla tre som ger så mycket till oss som är er nära!

Pussla med barnen det ger en god matematisk grund


Tidig rumsuppfattning positivt för god taluppfattning

Rumsuppfattning:

  • Förstår och kan beskriva var i rummet ett föremål befinner sig i förhållande till omgivningen med hjälp av begrepp som uttrycker avstånd, riktning och läge 
  • Beskriver var i rummet barnet själv befinner sig
  • Ser, jämför och uppfattar avstånd
  • Känner igen och beskriver egenskaperna hos vanliga geometrisk objekt
  • Ritar och målar av föremål och orienterar sig i ett tänkt rum, har en inre rumsuppfattning, förstår att ett föremål ser olika ut från olika hållMer information här!

måndag 11 juni 2012

Christian Lundahl skriver om "Nostalgin i svensk skoldebatt"

Detta är början! 
Det fanns en tid då svensk skola hade visioner.
.......
Och detta är slutet!
Fel begås inte i det förflutna. Lösningarna finns inte heller i det förflutna. Det som finns är nu, en erfarenhet och en stundande framtid. De misstag eller framsteg vi gör sker alltid nu. I det perspektivet är det inte säkrare att vara konservativ än progressiv. Däremot kan vi vara nästan säkra på att det inte går att forma en skola för framtiden med blicken uteslutande på det förflutna. Svensk skola behöver visioner utifrån var den befinner sig idag, inte baserade på var den befann sig för 20 år sedan. Jag tror att svensk skola kan bli världens modernaste skola!

Läs hela inlägget i forskarbloggen skolöverstyrelsen.se

Jag gilla!

Det upp - och - nervända - klassrummet

Inspireras och jag tycker det är väldigt lockande att filma lektionerna, nu börjar vi våga...
Daiel Barker på Skolverket

tisdag 5 juni 2012

Min bästa tid är nu


Jag är lika nattaktiv som änderna och gäddorna i viken
och tillåter mig själv att inte bli besviken
För det är nu som ljuset aldrig dör ut
och jag vill att det aldrig tar slut


Barns tidiga taluppfattning

Bengt Johansson, professor i matematikämnets didaktik vid Göteborgs universitet föreläste i Luleå 29 maj. Han betonade Gelman och Gallistels grundläggande fem principer som viktig didaktisk ämnesteori som pedagogen behöver ha god kunskap om och även kunna urskilja olika kvaliteter i barnens kunnande.


Om ett barn har svårigheter att hantera tal eller antal kan det bero på att barnets förståelse av en eller flera av dessa principer saknas. 
I Nämnaren Tema 8 "Matematik - ett grundämne" beskriver Marie Fredriksson i sin artikel en intervju-modell som ingår i Skolverkets diagnosmaterial Diamant ( läs mer här )som kan vara användbar för att få kunskap om barns tidiga förståelse.

tisdag 29 maj 2012

Imorgon är Idag - en hel dag med matematik

Kulturens Hus i Luleå med NCM

Matematik - ett grundämne 
Något att se fram emot, jag återkommer...


Lärande i det digitala samhället - SAMRSubstitution  - Augmenttation  -   Modification  -  Redefinition

Dr Ruben Puenteduras modell fördjupar det digitala lärandet


SAMR-modellens olika steg
- Substitution / Ersättning
Ingen förändring. Vi gör samma saker som tidigare skillnaden är bara att vi gör det med ny teknik. Det blir ingen funktionell förbättring av lärandeprocessen eller undervisningskontexten.
Exempel:
Datorn som ordbehandlare eller för att läsa E-bok. I dessa två fall är datorn bara en ersättning för en annan teknik och tillför inte lärandet något. Eleverna blir inte bättre på att skriva eller att läsa bara för att de gör det på datorn.
 - Augmentation / Förbättring
Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg men bidrar till att skolarbetet kan effektiviseras dock fortfarande utan förbättring av lärandeprocessen eller undervisningskontexten.
Exempel:
Eleven kan med datorns hjälp skicka sin skrivna text till läraren. Eleven kan med talsyntes få texten i sin e-bok uppläst. Eleven kan göra understrykningar och anteckningar som sedan kan exporteras till ett annat dokument. Men fortfarande handlar det bara om en teknisk förbättring. Själva uppgiften och lärandeprocessen har inte förändrats.
- Modification / Förändring
På denna nivå bidrar tekniken med möjligheter som gör att läraren kan designa uppgifter och lärprocesser för eleverna på ett annat sätt. Nu används tekniken för ett socialt lärande. Uppgiften har förändrats så att eleverna blir bra på metalärande, att de ska lära om sitt eget lärande. De ska bli medvetna om hur de lär, förstår och tänker. De ska ska också bli medvetna om hur andra lär, förstår och tänker. Automatiskt gör de reflektioner kring detta vilket vilket de applicerar på sig själva och som i sin tur påverkar deras egna lärande.
Exempel:
Eleven använder datorn för att på gemensamma digitala ytor samarbeta med varandra. T.ex. dela understrykningar och anteckningar med varandra. Det individuella skrivandet och läsandet har nu blivit en social aktivitet där man utbyter erfarenheter, tankar och åsikter om det de läst i t.ex. e-boken.
- Redefinition / Omdefiniering
Tekniken möjliggör skapande av nya uppgifter och arbetssätt som tidigare var omöjliga att genomföra. Det innebär att nya arbetssätt införs. Eleverna ökar sin samverkan med andra, konstruerar och uppfinner. Det är nu en påtaglig utveckling i lärandet börjar hos eleverna. På denna nivån har uppgiften utformats så att eleven försätts i positionen att själv bli läraren. Slutuppgiften är att de för någon annan, utanför skolan, ska förklara det de har lärt sig. Någon som befinner sig på annan plats. På denna nivå omsätter eleverna det material de har tagit del av till något nytt.
Exempel:
Datorn används av eleverna för att ta in omvärlden och nå ut till omvärlden. Med hjälp av verktyg som bloggarwikisskype m.m. kan eleverna förmedla sina kunskaper, och omvärlden kan ta del av och även ge respons tillbaka.


tisdag 22 maj 2012

Vårkväll med midnattssol

Kl 20.51 en helt ovanligt vanlig och härlig kväll

Svårt att sova...
Nej!
Däremot svårt att gå till sängs...
Jag vill njuta!
Varje minut när kvällarna sjuder av liv...
Varje sekund som går så fort...
Ljuset som aldrig riktigt försvinner...

Fånga dagen...
Javisst!
Fånga natten...
Självklart!

söndag 20 maj 2012

Ta ut undervisningen

Detta är en tid då det kryper extra i kropp och sinne.
Det är en tid för uteliv.
Då menar jag inte fågelskådningsutflykt, cylkelutflykt, spela fotboll, brännboll eller lekar i skogen.

Jag menar planerad undervisning med naturen som tillgång.
Jag vill att eleverna ska få planera, genomföra och dokumentera.
Använda kamera, fota och filma och göra reportage som visar lärandet.

Tips:
Samla några ryggsäckar så det finns ett antal i klassen.
Tips om innehåll (matte)
Tidtagarur, 10m lina, tumstock, måttband, litermått, dl-mått, tejp, våg, block, pennor, klädnypor, lupp, plastduk, plastpåsar, plastburkar mm
Färdiga ryggsäckar för grupper att använda.

För mig är det naturligt med undervisningen både inne och ute.
Upplevelser av omvärlden
På avstånd


Iakttagande


Inlärd


BegränsadNära


Självförtroende


Erfarenheter


Tillgängligonsdag 16 maj 2012

Elevernas självbedömning

 ”skolspelet kan sluta, det där man lär för att visa upp, och lärandespelet, där man lär sig för att man undrar något, kan börja”, enligt Anders Holmgren, utvecklingsledare i Borås kommun.


Läs artikeln i Sydsvenskan här!

måndag 14 maj 2012

Barn matematiserar

Senaste Förskoletidningen:

Maria Reis menar att pedagogens uppgift är att följa barnen och utmana deras nyfikna utforskande.

"För att matematiska begrepp ska bli meningsfulla 
bör barn ha möjlighet att möta, 
pröva och utforska samma begrepp i olika aktiviteter och sammanhang."

Vattentornets förskola i Kalix visar hur de har Knatte-Matte med barnen ute                                         genom "ett uppdrag om dagen".

Sök fram Förskoletidningen och inspireras av de små barnens matematiserande.

fredag 11 maj 2012

Lärande undervisning - Undervisning för lärande

Ett väl så sant beskrivande och bra sammanfattande inlägg av Helena von Schantz som jag tyvärr måste hålla med om är alltför vanligt i dagens klassrum. Vi behöver allvarligt fundera på varför nästan 40.000 behöriga lärare har sökt sig bort från skolan och än fler funderar på detsamma.
Hur ska visionen om "Sverige med världens bästa skola" bli en verklighet?
Är jag kvar då? Jag vill ju vara kvar...jag vill undervisa...jag tycker om att undervisa!

Läs och begrunda här!

tisdag 8 maj 2012

Skolplus - digitala resurser för skolan

http://www.skolplus.se/

“På Skolplus hittar du digitala resurser, övningar och lektioner för grundskolan. En stor del av materialet är avsett att användas i klassrumsmiljö av eller under överseende av en lärare på interaktiv skrivtavla, med dataprojektor eller på dataskärm. Det finns även övningar och spel som kan även användas av eleverna själva.


Gratis än så länge!

fredag 4 maj 2012

Monica-dagen

Grattis 
alla medsystrar 
idag är det vår namn-dag.
Vi är 20 729 monicor i Sverige.
Historiskt syns namnet år 1785.
Betydelsen är något oklar, 
monens är latin och betyder "förmanande",
monachos betyder "ensam" och härstammar grån grekiska
men det finns tydligen ett spanskt ursprung också.
Förmanande eller ensam, 
idag behöver vi i alla fall inte känna oss ensamma!

Fånga dagen!


onsdag 2 maj 2012

Venus fångar mig på kvällen

Venus-real.jpg
Venus har fler namn, Aftonstjärnan och Morgonstjärnan.

Den andra planeten från solen och jorden (Tellus) "systerplanet".
Det kan låta förvirrande att en planet även har ett stjärn-namn 
och till och med två!
Och en planet kan ju inte lysa av sig självt...! 
Nej det kan den ju inte, den får hjälp av solen som lyser på den 
och den syns starkast och tydligast från mitten av november 
till i slutet av april men än finns den kvar att beundra.

Den känns mystisk när jag ser den så tydlig och stark på kvällen.
Ännu mer mystik kommer den att bjuda på den 6 juni.

Då kan vi se "Venuspassagen" tidigt på morgonen. Venus passerar då solen och syns som en svart prick på solen, det var åtta sen det hände och det kommer att hända igen om 105 år. 
Då är det en fördel att bo i norr för vi har midnattssol och kan då få se en stor del av passagen.

Något att se fram emot!

Matematik.... enklare och begriplig!

Rekommenderas!
Cecilia Christiansen ger tips hur man ökar intresset för matematik!

tisdag 1 maj 2012

Buss på ekvationen

Det finns många svårigheter med ekvationsförståelsen.
- Bara ordet kan väcka många obehagliga minnen, nästan ångest.
- Det handlar om att "göra lika" (ekvator - lika avstånd till polerna), arbeta med likheter.
- Missuppfattningar för likhetstecknet kan ställa till onödiga bekymmer.
- "Väga jämnt", tänka balansvåg. ( likhetstecknet är inte jämförbart med "blir")
- Att undvika en obekant och inte använda x (ett hemligt tal)
- Att använda x som multiplikationstecken kan skapa förvirring.
- Våga visa på olika historiska perspektiv i undervisningen.

Detta beskrivs mycket bra i en artikel av Kerstin Hagland och hon beskriver många bra exempel att använda direkt i undervisningen.
Artikel från Nämnaren

Pröva även en ny Sträva "Ekvationsleken", 4B/5B.  Den finns här! 
eller en tidigare Sträva "Agenternas hemliga tal", 4B/5B. Den finns här!

Enligt Lgr11
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att föra, följa och värdera matematiska resonemang.
Förmågor och kompetenser
resonemang – kommunikation och uttrycksformer 


Lycka till!

Börja...Våga....


Majbrasa - Valborgsmässobål


Bränna bort en del gammalt och göra plats för nytt.
Det blev en lyckad brasafton om än lite nervös 
med tanke på lågornas höjd och intensitet som inte blev lugnare med en kraftig vind.

Så är väl livet 
man kan inte alltid ha bälte och hängslen 
för att vara väl förberedd...
och lite vind, ivern i lågorna och värmen
kan vi inte vara utan!

fredag 27 april 2012

Friedrich Fröbel en föregångare

För Fröbel (1782-1852) var varje barn som en liten planta,
som behövde näring, värme och omsorg för att utvecklas.
Fröbeltraditionen
- att ta tillvara barnens kompetens i alla vardagliga sysslor                                                                             
- den fria lekens betoning
- samling med barnen i en ring
- utevistelsens betydelse
- att forska och undersöka med barnen                                                                                                                                                        
- att ha ett tematiskt arbetssätt med barnen

Fröbels 20 lekgåvor - många finns glömda i källare och förråd ute på våra förskolor. Sök fram dem!
Materialet kan delas in i fyra grupper, kroppar, ytor, linjer och punkter.
Det fanns bollen, kuben, lägglappar, trästickor, metallringar, penna och papper, sticknålar och stickmatta, nål och garn, sax och papper, flätmattor, flätnål, flätremsor och flätspån, ledade käppar, pappersremsor, papperssnören och vikpapper, ärtor,vax och lera.
Alla lekgåvor var tänkta att åskådliggöra matematik och geometri och stimulera barnens begreppsförståelsen.

Så gott han tänkte, jag hade gärna träffat honom.

                                                         
                                                                                                  Några lekgåvor i modern design!