Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

lördag 7 januari 2012

Alice i Underlandet - Alice's Adwentures in Wonderland

Tack Lewis Carroll! Tänk att denna berättelse är från 1865!
Fantasi och ordmästerlig! Jag önskar att alla får möjlighet att leva sig in i underlandets värld.

Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.
If you don't know where you're heading, It doesn't matter wich way you go.

Myckenhet, muchness

I knew who I was this morning but I've changed a few times since then.
I morse visste jag vem jag var, men jag har förändrats några gånger sen dess.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar