Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

lördag 28 januari 2012

Bedömning av matematiska förmågor, Matematikbiennalen Umeå 2012

Vilka andra alternativ än prov finns det för att bedöma kunskap och lärande?

 • Självskattning före undervisning av innehållet
 • Gemensam brainstorming
 • Använda egna prov för bedömningen
 • Kamratbedömning
 • Bedöma i grupp
 • Egna prov och bedömningsanvisningar
 • Föra loggbok ev. digitalt
 • Genom att reflektera
 • Med laborationsrapport som underlag
 • Inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Skriftliga prov
 • Göra prov i par
 • Hemprov
Exempel på värdeord och progression

Huvudsak fungerande          Relativt väl fungerande                     Väl fungerande 
Grundläggande                     Goda                                                 Mycket goda  
Tillfredställande                     Gott                                                   Mycket gott 
Enkla                                      Utvecklade                                        Väl utvecklade 
Beskriva och ge exempel      Förklara och visa på samband         Förklara och visa på                          
                                                                                                  samband och generella mönster
                                                                                           

Det handlar om    Fakta - Förståelse - Analys
Detta bekräftades på en föreläsning av Per Berggren och Maria Lindroth, Matematikbiennalen 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar