Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

lördag 28 januari 2012

Jan Björklund i Umeå

Några high-lights från mig.

Höga förväntningar och ambitioner
Jämlik/likvärdig skola
Ämneskonferenserna behöver stärkas
Vi ansvarar för undervisningen och ska inte lägga ansvaret på eleven
Mötet/relationen mellan lärare och elev i klassrummet har avgörande betydelse
Förskolan och de tidigaste skolåren har en avgörande betydelse för elevens fortsatta lärande
120 tim ökad matematikundervisning från och med 2013

Kommunaliseringen har gjort skolan till en form av socialtjänst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar