Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

måndag 2 januari 2012

Matematiska tankar fortsätter år 2012

Elefanten i klassrummet -  att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik
av Jo Boaler är min läsning just nu!
Kan vi få eleverna att uppleva matematiken annat än svart eller vitt?
Kan vi få dem att uppleva matematiken i regnbågens alla färger?

Hon citerar George Póyla för att beskriva matematiklärarens möjligheter;
Matematikläraren har en fantastisk möjlighet. Om han fyller sin tilldelade tid med att drilla eleverna i rutinmässiga räkneövningar dödar han deras intresse, hämmar deras intellektuella utveckling och missbrukar sin möjlighet. Men om han utmanar elevernas nyfikenhet genom att ge dem mer komplexa uppgifter som står i proportion till deras kunskaper, och sedan hjälper dem att lösa problemen med stimulerande frågor, kan han väcka deras intresse och ge dem redskap för självständigt tänkande.


Det är inte helt frivilligt jag lägger undan boken ikväll men jag kommer säkert att återkomma till den...
jag känner att den har mycket att bidra med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar