Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

måndag 16 januari 2012

Minst stöd till de mest behövande i matematikundervisningen!

En avhandling vid Göteborgs universitet visar att i grundskoleklasser där många elever kan förväntas ha stora behov av stöd i matematik tar lärarna ett mindre ansvar för elevernas lärande än vad som görs i andra klasser.
- Detta ihop med det stora ansvar som under en längre tid varit lagt på eleverna själva för deras matematiklärande kan ha bidragit till en negativ kunskapsutveckling i matematik i svensk skola, säger Åse Hansson som gjort studien.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar