Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

måndag 30 januari 2012

Problemlösningsförmåga

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera och lösa problem
-för att ösa problem behöver man göra någon form av undersökning
-vad som upplevs som ett problem är personligt
-det behövs kreativitet
-kunna använda tidigare kunskap på ett nytt sätt
-behöver kunna reflektera och värdera lösningens rimlighet                                                                                                                                                                                              
Olika representationssformer och metoder vid problemlösning kan vara till exempel att:
rita bilder, se efter mönster, lista- vad är känt, arbeta bakifrån, använda ekvation, gissa och prova olika metoder, göra ett lättare problem, använda tabell eller diagram, använda laborativt eller konkret material                                                                                                                                                            
Kan detta vara problem?  
Exempel 1
Skriv så många talpar som är möjligt om produkten är 20 
Exempel 2
Skriv ett uttryck som är lika med 1
genom att använda exakt fyra 4:or och inga andra siffror.    
                                                                                                                                                                                                        Fler tips finns här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar