Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

onsdag 11 januari 2012

Var ligger fokus? Förmågor eller centralt innehåll...

Egentligen kan man inte...bör man inte skilja de två åt.
Men hur tänker jag utveckling och bedömning?
Vilket lärande är det som fattas mig?

Hur tar jag mig an innehållet i klassrummet?
Hur ska eleverna lära sig/förstå innehållet?

Hur väl reflekterar jag över min egen möjlighet att utveckla min kunskap om lärande?
Jag vill att det märks att jag har stor del i elevernas lärande!
Varje lektion ska jag bedöma mig själv!
Nästa steg är att låta eleverna visa hur de bedömer mitt lärande!
Det blir spännande och utmanande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar