Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

onsdag 1 februari 2012

Begreppsförmåga

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att beskriva, analysera och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Ett matematiskt begrepp 
- ett matematiskt objekt som t ex cirkel eller 
- en process som t ex subtraktion eller en egenskap som t ex omkrets
- har en relation till andra begrepp
Ett begrepp måste beskrivas med någon representation och alltså sättas in i ett sammanhang. En cirkel kan t ex beskrivas med ord: "den är rund", eller lite mer exakt "en sluten kurva som svänger lika mycket hela tiden". Ett annat sätt att beskriva begreppet cirkel är: "alla punkter som ligger på ett givet avstånd från en given punkt".  
Det finns en relation mellan begreppet cirkel och begreppet omkrets: varje cirkel har en omkrets. Däremot finns ingen lika uppenbar relation mellan cirkel och subtraktion, man kan t ex inte subtrahera en cirkel från en annan cirkel. 
Begreppet omkrets är inte begränsat till att handla om cirklar utan har också mening för t ex ellipser, rektanglar och många andra kurvor i planet. Begreppet omkrets kan ses som ett specialfall av båglängd. Båglängden kan beräknas för de flesta kurvor i planet. Omvänt kan båglängd ses som en generalisering av omkrets. 
 Begreppsförståelse är inte bara en fråga om att känna till och kunna använda enskilda matematiska begrepp utan handlar också om att förstå rollen som begrepp spelar i matematiken i allmänhet - att olika begrepp står i relation till varandra, att begrepp kan specialiseras eller generaliseras och att många matematiska begrepp uppkommer som abstraktioner eller formaliseringar av intuitiva vardagliga fenomen.
Tanketavlan som beskrivs i A, MacIntosh "Att förstå och använda tal - en handbok", tycker jag är ett bra sätt att få fram olika representationer och uttrycksformer.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar