Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

onsdag 1 februari 2012

Fler vägar till multiplikations förståelse, gör en historisk resa!

Varför måste multiplikationbegreppet upplevas så svårt och så abstrakt?
Och...sen kommer divisionsbegreppet...!

Begrepp jag tänker på, upprepad addition, multiplikator, multiplikand, faktor, produkt, potensform, kommutativ, associativ, distribiutiv.
Vilka av dem har jag använt tillsammans med mina elever....?

Multiplikation på fler sätt...olika representationer
- med hjälp av rutnät eller punktnät som kvadrater eller rektanglar
- hundrarutan
- tallinjen
- faktorisering
- additativa tabeller (enligt mig "rabbeltabeller")
- språklig och erfarenhetsbaserad

Multiplikationens historia gav mig inspiration och en utmaning för mig och mina elever.

Vilka metoder känner du till? 
Ge dig själv en utmaning här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar