Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

fredag 17 februari 2012

Låter vi eleverna reflektera över sitt lärande?

Hur?
Vad vill jag veta som lärare?    Vad behöver jag förändra så eleverna får förståelse?
Har eleven förstått?                  Vad får jag veta?
Kan eleven förklara?                Behöver jag visa exempel, ta del av andras förklaringar?
Är jag intresserad av gruppens lärande eller elevens lärande?  Vad vill jag utveckla?
Är det skillnad om jag frågar gruppen = ni eller om jag frågar eleven=du?

Utvärdera det reflekterande samtalet och ge feedback och feedforward!
Mitt mål är lärandet, inte görandet och
jag beskriver hur jag ser det hos eleven och för eleven!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar