Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

onsdag 8 februari 2012

Många matematiska förmågor med hjälp av ett snöre!

Problemlösning i grupp med hjälp av ett 24 längdenheter (le) långt snöre.


Forma rektanglar med olika bas och höjd. (begrepp)
Prova med basen heltal och inte heltal. Gör stående och liggande former.
Avbilda på rutat papper med le.
- Hur varierar arean? Visa med en värdetabell som beskriver basen i   förhållande till arean, (b/A). (tolka, analysera)
- Rita en graf som beskriver förhållandet b/A.
  Hur tolkar ni användning av värdetabell och graf? (olika uttrycksformer, begrepp)

- Kan ni beskriva sambandet mellan area och bas med hjälp av en formel? (resonemang)
  Kan ni visa hur man kan använda formeln för att få nya värden  för arean.
- Om ni har tillgång till en grafritare, räknare eller dator så kan ni lägga in värdetabellen (punkterna) och formeln som en funktion och rita grafen, stämmer det? (digitala verktyg)


Uppslaget kommer ursprungligen från Stefan Löfvall, Karlstad universitet.

Problemlösning
Begrepp
Procedur
Resonemang
Kommunikation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar