Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

måndag 20 februari 2012

Matematikens skönhet del 1 - Tal

När man väl börjar leta upptäcker man att det är ganska lätt att hitta matematiska uttryck i naturen. Matematiken kan förklara varför världen ser ut som den gör och vilka lagar som styr hela universum. Lagarnas mönster hjälper oss också att förutsäga framtiden. Marcus du Sautoy ger oss en inblick i en abstrakt värld som beskriver vår omgivning. 


UR PLay visar del 1 i en serie av tre, en fantastisk film.
Upptäck skönheten här!


Vad säger läroplanen?
Undervisningen ska ge eleverna 
-möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband,
-förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar