Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

måndag 2 juli 2012

Concept cartoons i NO-undervisningen

Skolverket ger oss ett material för att skapa ännu mer diskussioner och samtal i de naturvetenskapliga ämnena. Var beredd och förberedd på elevernas aktivitet...Du behöver en inloggningskod som skolverket har skickat till din rektor!Läs mer här!

Concept cartoons

Concept cartoons är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet bygger på teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Meningen är att de ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera naturvetenskapligt tänkande.
Skolverket har i ett avtal med utgivaren i England, Millgate House Education Ltd, fått rättigheten att översätta Concept cartooons till svenska och erbjuda lärare som undervisar i de naturvetenskapliga ämnena att fritt använda materialet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar