Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

onsdag 28 november 2012

Winnie the Pooh is thinking


Du Puh, vad är det första du tänker när du vaknar på morgonen?" frågade Nasse
"Jag undrar vad jag får till frukost", sa Puh.
"Vad tänker du Nasse?"
"Jag undrar vad det skall hända för något roligt idag", svarade Nasse
"Mmm", sa Puh tankfullt, "Det är samma sak".
                                                                                                 Nalle Puh - tanke

Laborationsaktiviteter med sannolikhet


Sannolikhet handlar om sätt att beräkna och uttrycka kunskap eller uppfattning om huruvida en händelse kommer att inträffa eller har inträffat. 

Om vi t ex singlar en slant och antar att slanten är symmetrisk så kan vi säga att det är lika stor chans att den visar krona som att den visar klave. Vi säger då att sannolikheten för krona (respektive klave) är 0,5. I det här fallet har vi använt ett teoretiskt antagande för att komma fram till sannolikheten. 

I andra fall kan man använda empiriska experiment, dvs observationer av verkligheten, för att kunna dra slutsatser om sannolikheten för en viss händelse. Om vi t ex kastar två mynt en miljon gånger och finner att det blir ungefär 250 000 fall där båda mynten visar krona kan vi utifrån detta experiment anta att sannolikheten för krona+krona antagligen är 0,25. 

Men om vi återigen använder antagandet att båda mynten är symmetriska kan vi antingen utifrån grundläggande resonemang om de olika möjliga utfallen i varje kast eller med hjälp av satser inom sannolikhetsläran på teoretisk väg också komma fram till att sannolikheten är 0,25.


  • Singla slant
  • Två straffkast i basketboll
  • Minibussen
  • Nyfödda och deras mödrar

Laborationerna finns här!

tisdag 20 november 2012

Dela kvadrater

På hur många olika sätt 
kan man dela en kvadrat i fyra lika delar?

Här får du tips om en aktivitet som kan bli förvånande intressant.

Klassrumsbedömning i matematik i ett forskningsperspektiv


Forskningsfrågorna i Lisa Björklund Boistrups avhandling, Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study.
1. Hur äger bedömningshandlingar relaterade till feedback rum i kommunikationen mellan lärare och elev i matematikklassrum? Vilka möjligheter kan kopplas till elevers aktiva agens?
2. Vilka fokus har bedömningshandlingarna i matematikklassrummet och vilka möjligheter kan kopplas till elevers lärande?
3. Vilka roller spelar olika semiotiska resurser (till exempel gester, bilder, prat) i bedömningshandlingarna och vilka möjligheter kan kopplas till elevers aktiva agens och lärande?
4. Vilka bedömningsdiskurser (kulturer) i matematikklassrum kan uttolkas utifrån de tre ovanstående frågorna. Dessutom, vilka institutionella spår kan identifieras i relation till de uttolkade diskurserna och vilka möjligheter för elevers aktiva agens och lärande kan identifieras?

Läs intervju!

Winnie the Pooh is thinking

Det bästa är att veta
vad man letar efter
innan man börjar leta.
                             Puh tanke 1

"Kanin är begåvad, sa Puh tankfullt."
"Ja, sa Nasse. Kanin är begåvad."
"Och han har Hjärna", 
"Ja, sa Nasse, Kanin har Hjärna". 
Det blev tyst en lång stund. 
"Jag antar, sa Puh, att det är därför han aldrig begriper någonting".
                                                 Puh-tanke 2

måndag 19 november 2012

"För nu, kära kollegor i årskurs 6 och uppåt, är det dags att skjuta skarpt."

Provfri matematik - bedömning i praktiken
Läs Tommy Lucassi på Pedagogstockholmbloggen!

Jag fastnade för väggmatrisen med elevexempel, vilket superbra sätt att synliggöra och få eleverna delaktiga och få förståelse för bedömning av deras lärande och hur de kan utveckla det.

Läs här och begrunda, läs om och om igen!

Bråksamling i skolans närmiljö


Visar kunskap med flera uttrycksformer genom ett aktivt lärande tillsammans
Nu gäller det att gå vidare med kunskapen som eleverna har visat...
Problemlösning
Begrepp
Metod
Argumentation
Kommunikation

Sveriges mest sålda bil och matematik...

Användbar till mycket matematik...innan
man smakar.


- sortering
- mönster
- bråk
- procent
- vikt
- pris
- diagram
- sannolikhet
-
- osv

och vilka förmågor kommer eleverna att använda och utveckla....

Knatte - matematik


Konstruktions-iver
Kreativitets-lust
Lekfull-het
Glädje

Jag blir så glad....

Undervisningsrummet behöver analyseras!


Mattteproblem med fåglar som flyger...


djur,fåglar,fjäderfän,fotografier,grenar

I tre träd satt det sammanlagt 60 fåglar.
Sedan flög några fåglar bort.
Sex fåglar flög bort från det första trädet, åtta från det andra trädet och
från det tredje trädet flög fyra fåglar bort.
Då satt det lika många fåglar i varje träd.

Hur många fåglar satt det från början i det andra trädet?

Ett problem som inbjuder att använda fler uttrycksformer, eller hur?
Låt eleverna vara kreativa!

Problemet är hämtat från NCM´s månadsproblem

tisdag 6 november 2012

Godmorgon världen

Idag.......och alla dagar......

Varje nästa minut är en möjlighet som kan förändra allt!

Jag önskar dig en god dag!

söndag 4 november 2012

Grundläggande tabellkunskaper

Att förstå och använda tal - en handbok
av Alistair McIntosh  

Läs och begrunda här!

Träna tio-kamraterna


Tips!
Hitta tiokamrater
Leta rätt på två tal som tillsammans är 10 och markera dem med spelmarker. Leta sedan rätt på nästa par
av tal som är 10 tillsammans. Fortsätt till dess att det bara finns ett omarkerat tal kvar.
Det är kontrollsiffran. För den avbildade spelplanen är kontrollsiffran 4.
Om du får den siffran kvar har du förmodligen täckt spelplanen på rätt sätt.

2 4 7 5 8
9 5 2 3 1
4 4 5 3 6
7 2 1 8 8
9 7 6 3 5


Tillverka fler spelplaner med tolv par av tal som
tillsammans är 10 och en kontrollsiffra.


Se även Tiokamrater på hög, ncm.gu.se/node/727

Winnie the Pooh is thinking - begåvning


"Kanin är begåvad, sa Puh tankfullt."
"Ja, sa Nasse. Kanin är begåvad."
"Och han har Hjärna", 
"Ja, sa Nasse, Kanin har Hjärna". 
Det blev tyst en lång stund. 
"Jag antar, sa Puh, att det är därför han aldrig begriper någonting".

Nalle Puh tanke

Se undervisningen med elevens ögon

Enligt en intervju i Lärarnas tidning med John Hattie beskriver han "livslångt lärande", det handlar om att
lära sig att lära sig själv.

Han förklarar även på vilket sätt han anser att lektionerna blir lyckade.
- lärare måste samarbeta när de planerar lektionerna och använda sig av goda erfarenheter från andra lektioner
- lyssna på respons från andra lärare för det som fungerat bra
- utveckla fler utmanande lektioner

Största effekten på elevernas lärande sker när läraren lär av sin egen undervisning och
när eleverna utvecklas till sina egna lärare.

Om lärarenas förhållningssätt till eleverna:
- vi måste kunna se undervisningen med elevernas ögon
- veta var de står kunskapsmässigt
- veta vad som utmanar
- kunna förändra undervisningen utifrån den kunskapen

Lyckade metoder:
- feedback i alla riktningar, lärare-lärare, lärare-elev, elev-lärare
- observationer, bedömningar och diskussioner i klassen visar vad eleverna kan och inte kan

"De bästa förutsättningarna för lärande finns inne i de klassrum där man får göra misstag. Det är där undervisningen frodas."

En längre intervju med John Hattie finns att läsa här!