Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

måndag 19 november 2012

Bråksamling i skolans närmiljö


Visar kunskap med flera uttrycksformer genom ett aktivt lärande tillsammans
Nu gäller det att gå vidare med kunskapen som eleverna har visat...
Problemlösning
Begrepp
Metod
Argumentation
Kommunikation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar