Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

tisdag 20 november 2012

Klassrumsbedömning i matematik i ett forskningsperspektiv


Forskningsfrågorna i Lisa Björklund Boistrups avhandling, Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study.
1. Hur äger bedömningshandlingar relaterade till feedback rum i kommunikationen mellan lärare och elev i matematikklassrum? Vilka möjligheter kan kopplas till elevers aktiva agens?
2. Vilka fokus har bedömningshandlingarna i matematikklassrummet och vilka möjligheter kan kopplas till elevers lärande?
3. Vilka roller spelar olika semiotiska resurser (till exempel gester, bilder, prat) i bedömningshandlingarna och vilka möjligheter kan kopplas till elevers aktiva agens och lärande?
4. Vilka bedömningsdiskurser (kulturer) i matematikklassrum kan uttolkas utifrån de tre ovanstående frågorna. Dessutom, vilka institutionella spår kan identifieras i relation till de uttolkade diskurserna och vilka möjligheter för elevers aktiva agens och lärande kan identifieras?

Läs intervju!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar