Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

fredag 19 april 2013

Dimensioner av ett hälsosamt matematikklassrum enligt Alan Schoenfeld

Schoenfeld beskriver fem dimensioner som kännetecknar ett hälsosamt klassrum:

- undervisningens fokus och sammanhang
- kognitiv efterfrågan
- rättvisa
- klassrumsdialog
- bedömning

Läs artikeln från Skolverket och se filmad intervju och fem klassiska matematikproblem


onsdag 17 april 2013

Två sidor jag gillar!
Här hittar jag intressanta artiklar att diskutera och fördjupa kunskaperna
tillsammans med kollegor och med elever

Smörgåsbord för alla smaker!

Matematik - ämnesintegrerad

Intressant fakta från Ny Teknink
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article3673074.ece

Diskutera samhällsförändringar i världen
Använd digital teknik för att åskådliggöra i kreativa diagram
Åskådliggör en världsatlas över förändringen
Se möjligheter till intressant lärande