Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

fredag 19 april 2013

Dimensioner av ett hälsosamt matematikklassrum enligt Alan Schoenfeld

Schoenfeld beskriver fem dimensioner som kännetecknar ett hälsosamt klassrum:

- undervisningens fokus och sammanhang
- kognitiv efterfrågan
- rättvisa
- klassrumsdialog
- bedömning

Läs artikeln från Skolverket och se filmad intervju och fem klassiska matematikproblem


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar