Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

måndag 2 december 2013

Adventsproblem 1 och 2Adventsproblem 1Tomten har tio paket. Han lägger blyertspennor i några paket, tuschpennor i några och i några lägger han både blyertspennor och tuschpennor. När tomtemor kommer in i tomteverkstan ser hon att det är blyertspennor i fem paket, tuschpennor i fyra och både blyerts- och tuschpennor i två.
Hur många tomma paket fanns det?

Adventsproblem 2
Findus står i en kö. Framför honom står det 6 katter och bakom honom står det 9 katter.
Hur många står i kön?

Tips!
Arbeta med dessa problem enligt arbetssättet EPA
E - Tänk enskilt några minuter
P - Ta hjälp av en kompis, ett par (alt. mindre grupp)
A - Beskriv olika lösningsmodeller för alla (gemensamt)

Tips!
Arbeta med hjälp av en Tanketavla (fyrfältstavlan) där flera uttrycksformer blir synliga och utvecklar lärandet.
 
1. Representera uppgiften med hjälp av laborativt material och rita av.
2. Skriv med symboluttryck.
3. Skriv en berättelse till symboluttrycket. 
4. Visa samband med något annat matematiskt begrepp, räknesätt
 etc. (alt. Rita en bild till din berättelse).

Läs mer om Tanketavla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar