Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

onsdag 4 december 2013

Pisa-resultat, hur påverkas verksamheten lokalt av dem????

 Anders Björklund, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning Stockholms universitet vill avföra valfrihetsreformerna han säger i artikeln ur Lärarnas Nyheter:

– Min huvudtes är att det är den försämrade kvaliteten på lärarna, lärarutbildningen och undervisningsmetoderna som i vid mening som driver den långsiktiga försämringen i Pisa.

Ur Lärarnas Nyheter
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/12/04/manga-fragor-efter-pisa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar