Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

söndag 8 december 2013

Problemlösning - Japansk modell


För att lektionerna ska lyckas måste lärare förstå sambandet väl mellan den matematik som ska läras ut och elevers tänkande om de problem som används. Att försöka förutse elevernas svar på problemen är den mest avgörande komponenten när en lektion planeras enligt den japanska metoden att undervisa i matematik genom problemlösning. 

Ur artikel 
Flera lösningar på ett problem - den japanska metoden av Yoshinori Shimizu, Nämnaren 2013:4
Intressant artikel som väl passar i svensk undervisning med viss personlig anpassning/ Monica
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar