Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

onsdag 4 december 2013

Skolan uppmuntrar inte lusten att lära!


Den svenska skolan tar inte vara på elevernas lust att lära. Det visar den forskningsöversikt som Joanna Giota, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, gjort på uppdrag av Vetenskapsrådet och Skolverket.
För att eleverna ska behålla lusten att lära krävs enligt Joanna Giota att undervisningen i ännu högre grad måste utgå från elevernas inre motivation och den iver att lära som alla barn har med sig till skolan. Det gäller också att skapa trygga relationer mellan lärare och elever, där eleverna respekterar läraren för hennes kompetens och läraren respekterar eleverna som likvärdiga individer.
– Det är den inre motivationen och lusten att lära som ger de mest bestående kunskaperna. Trots att den inte alltid leder till de högsta betygen, skapar den ett intresse för att lära genom hela livet.

Ur artikel från forskning.se

Vad anser ni....?
//Monica

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar