Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

tisdag 21 januari 2014

Inför de nationella proven åk 6

Här hittar du bedömningsstöd och alla 2013 års prov i Fysik, Kemi, Biologi och en del annat bedömningstöd.

http://npno6.se/

Än en gång måste geobrädet fram!

Alla minns väl Andrejs Dunkels och "spikbrädet"... även Darina Jirotkova leder oss in i geometrin med hjälp av geobrädet, så plocka fram dem från era gömmor!

Geobrädet till all ära!

Geometri med hjälp av ett rutat papper


Inspireras här!

Darina Jirotkova leder dig in i geometrins värld, grotta ner dig ordentligt.


Problemlösning...

Stimulerande matematik av Anne Watson och John Mason och som allt annat .....pröva själv...först och utmana eleverna sedan!


Skriv ner två tal som har differensen två.
Skriv ner ännu ett par tal med samma differens.
Skriv ner ytterligare ett par.

Vill du läsa mer och få fler exempel, läs i så fall artikeln...
http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/2530_02_4.pdf

Good luck!

Explore math! Matematik för alla stadier

IXL

Här får du länken med massor av matematik 
för alla stadier och lärare!


måndag 6 januari 2014

Framgång i undervisningen!

-Fokus på alla elevers lika rätt till god undervisning
-Lärarens kompetens, förmåga och engagemang
-Följa upp tidigare aktiviteter och ge snabb återkoppling
-Goda lärandemiljöer organiseras utifrån unika förhållanden
-Rektors och huvudmannens ansvar att ge lärarna det stöd som behövs
-Skolans organisation är en förutsättning för framgång
-Kollegiala samtal om mål, värderingar och bedömning av resultat
-Metvetet förhållningssätt i både praktik och teori

Några axplock ur en forskningssammanställning av forskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg vid Linneuniversitetet.

De besyser sambanden mellan undervisningsfaktorer och elevernas resultat.

Ett bra underlag för att diskutera i rektorsgrupper för att lyfta diskussionen vidare i sina arbetslag.

Finns att hämta på skolinspektionen, "Framgång i undervisningen", 18 sidor orkar vi nog läsa och begrunda!
Viktigt!
www.skolinspektionen.se/.../Om.../sammanfattning-forskningsoversikten.pd...