Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

måndag 6 januari 2014

Framgång i undervisningen!

-Fokus på alla elevers lika rätt till god undervisning
-Lärarens kompetens, förmåga och engagemang
-Följa upp tidigare aktiviteter och ge snabb återkoppling
-Goda lärandemiljöer organiseras utifrån unika förhållanden
-Rektors och huvudmannens ansvar att ge lärarna det stöd som behövs
-Skolans organisation är en förutsättning för framgång
-Kollegiala samtal om mål, värderingar och bedömning av resultat
-Metvetet förhållningssätt i både praktik och teori

Några axplock ur en forskningssammanställning av forskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg vid Linneuniversitetet.

De besyser sambanden mellan undervisningsfaktorer och elevernas resultat.

Ett bra underlag för att diskutera i rektorsgrupper för att lyfta diskussionen vidare i sina arbetslag.

Finns att hämta på skolinspektionen, "Framgång i undervisningen", 18 sidor orkar vi nog läsa och begrunda!
Viktigt!
www.skolinspektionen.se/.../Om.../sammanfattning-forskningsoversikten.pd...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar