Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

måndag 17 februari 2014

Vallningsproblem...inte för Sverige i OS

Vallningsbekymmer

Skidföret handlar om såväl konsistens som bärighet och glid. Ett riktigt dåligt eller jobbigt skidföre kan vara duber, klabbföre, dvs. att snön fastnar under skidorna. Den snö som fastnar kan vara av olika typer, t.ex. dejkarmuohta, fuktig nysnö, eller njáhtso, torr gammal snö som börjar bli fuktig. (Njátso är ett allmänt ord för blötaktig snö. Den kan vara fuktig och fastna eller blötare och inte fastna.) Om snön är genomblöt kan det ändå vara skidföre, tjásjslahpe. Glidet är då visserligen trögt och kallas njammet. Ett trögt skidföre kan också heta sagij. Det är då t.ex. kall nysnö bildar is under skidorna. Den bästa vallan vid sagij är att gnugga skidorna med några grankvistar! Om skidorna sjunker djupt ned i snön är det gálav. Vid radda är snön för tunn.
När det däremot är bra skidföre på vintern kallas det jådåt. Skidorna flyter och glider lätt. När det är riktigt kallt glider skidorna trögare än i mildare väder. Ett bra glid på en lite isaktig hinna kallas smoaládahka. När skidorna flyter är det bajádahka och det är det även om skidorna sjunker högst en kvarter.
Låt oss nu hoppas att det till vinter-OS blir skijnádahka – vinterns kalasväder. För längdåkarnas del gärna linádahka så skidorna flyter, snön är habllek och det är alldeles, alldeles tyst. Fast tystnaden lär väl under OS överröstas av alla hejarop för dem som bäst vet att läsa snön. (ur NE)
Samiskan har över 300 ord för att beskriva snö!!!

Snööga - enstaka snöflingor
Sparvhalvor - stora mjuka snöflingor
Vassme - ytterst lite nysnö
Åppås - orörd snö, utan spår
Slievar - mycket lätt och luftig snö som ligger ned
Åbådahka - tjock och lös vintersnö
Ridne - snö i träden
Suovve - lös snö på kläder
Tsievve - hård snö som renar inte kan gräva igenom 
Dielle - vinddriven, bärkraftig snö till fjälls
Skilltje - ispärlor fastfrusna i toppen på renlav
Släbtsádahka - så mycket att den ligger kvar

Ett språk med oändliga variationerMatematiskt fönsterprojekt

Problemlösning – föra, följa, värdera resonemang – statistik
Sträva 1D / 4D

Lycka till!

Berg - och - dalbanan

Föra och följa matematiska resonemang – samband och förändringSträva 4E

Lycka till!

Mathematics - a sense of beauty

Why the brain sees maths as beauty


Maths equations

Brain scans show a complex string of numbers and letters in mathematical formulae can evoke the same sense of beauty as artistic masterpieces and music from the greatest composers.
Read more:

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-26151062

– En stor del av hjärnans delar är inblandade när vi betraktar ekvationer, men när någon tittar på en formel som har bedömts som vacker aktiverar det den känslomässiga hjärnan, säger professor Semir Zeki, en av forskarna som ligger bakom studien som har publicerats i tidsskriften Frontiers in Human Neuroscience. 

torsdag 13 februari 2014

En okänd graf

Förändringar/händelser sker över tid......

Vad kan detta beskriva?


E  Tänk enskilt
P  Jämför och dela tankarna med i par
A  Beskriv era gemensamma tankar/förslag gemensamt för alla

Här får du flera uppslag på aktiviteter
http://ncm.gu.se/media/stravorna/6/d/6D9E_okand_graf.pdf

Kängurutävling även i år...givetvis!


Tävlingsdag torsdagen den 20:e mars
Tävlingsklasser:
Milou förskoleklass och åk 1-2
Ecolier åk 3-4
Benjamin åk 5-7
Cadet åk 8-9 och gy-kurs 1a,b,c
Junior övriga gy-kurser

Glöm inte att de tidigare årens tävlingsproblem med lösningar finns alltid tillgängliga!
http://ncm.gu.se/node/6794

Matematisk gåtfullhet...

Man hör ofta de insatta tala om matematikens skönhet, och här blir den faktiskt lite begriplig också för en utpräglad lekman; siffrornas svindlande oändlighet blir som en rymd där primtal, perfekta tal och vänskapliga talpar svävar och där varje siffra har individualitet och charm. 
Med sin blyertspenna 4B leker doktorn med sina vänner siffrorna på papperslappar som hushållerskan kärleksfullt sparar och rör vid för att få kraft. 
Vänskapen mellan den unga kvinnan och den gamle mannen följer inte vanliga vägar, men den är ömsesidig.   
                                                          
Recension ur SvD                          
Provläs den här!

                                                             
Vänskapen hittar sin egna vägar...
Jag gillar!