Välkommen!

Du får ta del av min vardag.

torsdag 25 februari 2016

Viktiga reflektioner om varför vi behöver utbildade ungdomar - undervisning och kunskap gör skillnad!

ur Ledare Bohuslänningen feb 2016
 Få ämnen i skolan är väl mer omgärdade om myter om det stora geniet som matematik. Till viss del är det sant, eftersom matematikens historia brukar beskrivas som en lång rad insatser av genier som Pythagoras, Évariste Galois eller Carl Friedrich Gauss.


Dessutom finns det en föreställning om matematik som oerhört svårt, som bara de väldigt begåvade kan ta till sig. De tyckte nog den ovan nämnde Pythagoras som bildade en skola som utvecklades till en sorts sekt, Pythagoréerna.

Denna historia döljer den andra historien om matematiken, den där matematiken har varit ett praktiskt redskap i människors dagliga liv. Den har behövts för att göra upp affärer, bygga hus och förutsäga tidvatten. Man har lånat ut pengar, delat upp jordbruksmark och räknat ut skatter.
För att göra detta har man behövt matematiken och en hel del olika sätt att praktiskt och snabbt lösa problem. Matematiken har inte varit en syssla för en elit, utan vanliga inslag i yrkeslivet.
Man kan tro att allt detta inte behövs när det finns miniräknare i varje telefon och varje dator. Men matematik handlar bara till viss del om att räkna ut rätt siffror. Det handlar också om logik och problemlösning där man måste kunna hantera abstrakta begrepp.

Behovet av matematiska kunskaper har inte minskat för att det finns gott om hjälpmedel för att med stor noggrannhet snabbt få rätt resultat i siffror. Man måste fortfarande kunna formulera och lösa problemen,

I en nyligen utkommen rapport från Västsvenska Handelskammaren konstaterar man att myterna om matematik gör att många elever tror att det bara är supertalanger som kan bli bra i ämnet.
Det är tack och lov en myt. Handelskammaren konstaterar också att många framtidsyrken behöver goda matematikkunskaper.

I går berättade Volvo Cars att bolaget sålde över en halv miljon bilar, gjorde 6,6 miljarder i vinst och nyanställde 1500 personer. Utan god tillgång på ingenjörer och datorprogrammerare i Västsverige hade inte detta varit möjligt.

Anledningen till att en Volvo startar, rullar och (förhoppningsvis) klarar en krock beror på att det är många människor som har räknat på det. Det är bättre om fler kan göra det i framtiden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar